Знайдіть необхідну Вам інформацію
  • +38 (044) 464-10-90
  • +38 (096) 796-70-87
  • +38 (095) 413-34-18 (Viber)

Постанова КМУ від 23.09.2020 № 866 "Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 вересня 2020 р. № 866
Київ

Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 44, ст. 1632; 1999 р., № 34, ст. 1778; 2018 р., № 29, ст. 1027), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2020 р. № 866

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

1. Пункт 15-2 доповнити підпунктами “в” і “г” такого змісту:

“в) особа придбаває житло вперше, що підтверджується заявою фізичної особи про те, що вона не має та не набувала права власності на житло (в тому числі не приватизовувала, не успадковувала, не отримувала у дар, не купувала, зокрема як частку в спільному майні подружжя), та відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (з урахуванням відомостей з невід’ємної архівної складової частини цього Реєстру про набуття, зміну і припинення речових прав на нерухоме майно, про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) про відсутність зареєстрованих за такою особою прав власності на житло, а також даними про невикористання житлових чеків для приватизації або використання їх для приватизації частки майна державних підприємств і земельного фонду. Документом, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду, є довідки з місць проживання (після 1992 року);

г) особа перебуває у черзі на одержання житла, що підтверджується документом, виданим органом, до компетенції якого належить ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.”.

2. Пункт 15-3 доповнити абзацом такого змісту:

“Нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється без документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна за наявності зазначених у підпунктах “в” і “г” пункту 15-2 цього Порядку інформації та документів, що підтверджують звільнення від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування”.

3. Абзаци п’ятий і шостий пункту 19 замінити абзацами такого змісту:

“Звіти, передбачені цим пунктом, подаються у вигляді електронного документа (через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України) з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Порядок подання звітів, передбачених цим пунктом, через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України затверджується правлінням Пенсійного фонду України.

У разі неможливості подання звіту у вигляді електронного документа він подається у паперовій формі, завірений підписом керівника оператора стільникового рухомого зв’язку, казенного підприємства пробірного контролю, завідувача державної нотаріальної контори або нотаріуса та скріплений печаткою (за наявності).

У разі надсилання звіту поштою таке відправлення на адресу відповідного органу Пенсійного фонду України проводиться не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання звіту.

Якщо до закінчення граничного строку подання звіту виявлено помилку у звіті, нотаріус може повторно подати сформований звіт. Чинним вважається останній примірник звіту, поданий до закінчення граничного строку.

Якщо помилку виявлено у звіті після закінчення граничного строку його подання, нотаріус повинен подати за період, у звіті за який була допущена помилка, звіт із позначкою “уточнений”.”.

4. У додатку 4 до Порядку:

1) після слів і цифр “за ___________ 20__ р.”
                                                 (квартал)

доповнити словами “первинний/уточнений (необхідне підкреслити)”;

2) пункт 3 доповнити абзацами такого змісту:

“у тому числі з підстав придбання житла вперше:

у першому місяці кварталу

у другому місяці кварталу

у третьому місяці кварталу”;

3) пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:

“у тому числі вартість нерухомого майна, зазначена в договорах купівлі-продажу такого майна, за якими платники звільняються від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з підстав придбання житла вперше:

у першому місяці кварталу

у другому місяці кварталу

у третьому місяці кварталу”.

Усі публікації розділу