Знайдіть необхідну Вам інформацію
  • +38 (044) 464-10-90
  • +38 (096) 796-70-87
  • +38 (063) 750-98-48

Постанова КМУ від 26 червня 2019 р. № 599 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 червня 2019 р. № 599
Київ

Кабінет Міністрів України постановляє:


Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 599


ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому постановою Кабінетів Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3145; 2018 р., № 52, ст. 1827):

1) абзац сьомий підпункту 1 пункту 6 виключити;

2) пункт 12 виключити;

3) в абзаці четвертому підпункту 1 пункту 21 слова “Під час формування заяви обирається” замінити словом “Обирається”;

4) абзац перший пункту 33 доповнити реченням такого змісту: “При цьому дата та час державної реєстрації іншого речового права, похідного від права власності, обтяження речового права у відповідних розділах чи спеціальному розділі Державного реєстру прав залишаються незмінними.”;

5) пункти 34 і 35 виключити;

6) у пункті 57:

в абзаці першому слова “щодо одного об’єкта нерухомого майна” та “щодо такого об’єкта нерухомого майна” виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

“За бажанням особи інформація з Державного реєстру прав, крім відомостей, передбачених абзацом першим цього пункту, може додатково містити відомості про набуття, зміну і припинення речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, а також про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру прав та його невід’ємної архівної складової частини у хронологічному порядку.”;

абзаци третій та п’ятий виключити;

7) пункт 58 викласти в такій редакції:

“58. Інформація з Державного реєстру прав про осіб, що отримували інформацію з нього, містить відомості усіх осіб, що отримували інформацію з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права, обтяження речових прав, що стосуються певного суб’єкта.”;

8) пункт 60 викласти в такій редакції:

“60. У разі формування інформації з Державного реєстру прав та надання її у паперовій формі до Державного реєстру прав вносяться такі відомості:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реквізити документа, що посвідчує особу, яка звернулася за отриманням інформації з Державного реєстру прав:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб’єкт, що видав документ;

строк дії документа (за наявності);

додаткові відомості про документ (за наявності);

параметри пошуку інформації з Державного реєстру прав.”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 108, № 68, ст. 2301, № 91, ст. 2973; 2017 р., № 100, ст. 3069; 2018 р., № 52, ст. 1827):

1) пункт 69 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

“69. Для державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації, подаються:

1) копія наказу Фонду державного майна про включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;

2) копія наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію такого об’єкта;

3) технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва.”;

2) Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2015 р. № 1127
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 599)

ПОРЯДОК
надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає умови, підстави та процедуру надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) про зареєстровані речові права, обтяження речових прав, об’єкти та суб’єктів таких прав/обтяжень (далі -зареєстровані речові права) та про осіб, що отримували інформацію з Державного реєстру прав (далі - користувачі інформації), права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

Дія цього Порядку не поширюється на надання витягу з Державного реєстру прав під час проведення реєстраційних дій відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та отримання інформації з Державного реєстру прав відповідно до Порядку доступу до Державного реєстру прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

надавач інформації з Державного реєстру прав - державний реєстратор прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор), уповноважена особа фронт-офісу або помічник нотаріуса;

фронт-офіс - центр надання адміністративних послуг, утворений відповідно до Закону України “Про адміністративні послуги”.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до нього.

3. Інформація з Державного реєстру прав надається виключно за допомогою програмних засобів ведення Реєстру у паперовій або електронній формі, крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту, що має однакову юридичну силу та містить обов’язкове посилання на Державний реєстр прав.

Інформація з Державного реєстру прав про користувачів інформації надається виключно у паперовій формі.

Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, проставлення підпису надавачем інформації з Державного реєстру прав та/або печатки.

4. Інформація з Державного реєстру прав у паперовій формі надається надавачем інформації з Державного реєстру прав.

Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі надається автоматично програмними засобами ведення Реєстру через веб-портал Мін’юсту, у тому числі з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Реєстру.

5. Інформація з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права містить актуальні на дату та час її надання відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно, їх обтяження, наявні в Державному реєстрі прав, а також відповідні відомості з його невід’ємної архівної складової частини або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень.

За бажанням особи інформація з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права, крім відомостей, передбачених абзацом першим цього пункту, може додатково містити відомості про набуття, зміну і припинення речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, а також про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру прав та його невід’ємної архівної складової частини у хронологічному порядку.

Пошук відомостей про зареєстровані речові права здійснюється за одним або декількома з таких ідентифікаторів:

щодо об’єкта нерухомого майна:

- реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна;

- кадастровий номер земельної ділянки;

- адреса об’єкта нерухомого майна;

щодо суб’єкта речового права, обтяження - фізичної особи:

- прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові;

- номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

- номер та за наявності серія документа, що посвідчує таку особу;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

щодо суб’єкта речового права, обтяження - юридичної особи:

- повне найменування юридичної особи;

- ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.

За зазначеними особою параметрами пошуку щодо об’єкта нерухомого майна надаються відомості про зареєстровані речові права щодо такого об’єкта нерухомого майна.

Для ознайомлення особи за зазначеними нею параметрами пошуку щодо суб’єкта речового права, обтяження з використанням програмних засобів ведення Державного реєстру прав формуються перелік записів про об’єкти нерухомого майна із зазначенням їх адрес чи (щодо земельних ділянок) кадастрових номерів та окремо записи, що не містять відомості про адресу/кадастровий номер, або повідомлення про відсутність інформації за зазначеними особою параметрами пошуку.

Після ознайомлення з відповідним переліком особа може отримати окремо щодо кожного з об’єктів нерухомого майна, що міститься в ньому, інформацію з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права або інформацію з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права в цілому щодо суб’єкта речового права, обтяження.

6. Інформація з Державного реєстру прав про користувачів інформації містить відомості про всіх осіб, що отримували інформацію з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права.

Пошук відомостей про користувачів інформації здійснюється за одним або декількома ідентифікаторами, визначеними у пункті 5 цього Порядку.

7. За надання інформації з Державного реєстру прав, у випадках, передбачених законом, справляється адміністративний збір.

У разі обрання особою варіанта отримання інформації з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права в цілому щодо суб’єкта речового права, обтяження адміністративний збір справляється в установленому законом розмірі з розрахунку за кожні 25 сторінок інформації.

За надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу зазначеного Реєстру адміністративний збір справляється щомісяця в установленому законом розмірі з розрахунку за одну годину можливості використання такого інтерфейсу.

У разі надання інформації про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у Державному реєстрі прав та його невід’ємній архівній складовій частині адміністративний збір за надання інформації не повертається.

8. Відомості про особу, яка отримує інформацію з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права, використовуються виключно для цілей ведення Реєстру та надання інформації у випадках, передбачених законом.

9. Інформація з Державного реєстру прав надається незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

Надання інформації у паперовій формі

10. Для отримання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі особа, яка бажає отримати таку інформацію, звертається до будь-якого надавача інформації з Державного реєстру прав.

11. Надавач інформації з Державного реєстру прав встановлює особу, що звернулася за отриманням інформації з Державного реєстру прав, на підставі передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” документа, який посвідчує таку особу, відомості про що вносяться до Державного реєстру прав.

У разі коли такою особою є іноземець, документом, що посвідчує його особу, є паспортний документ іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця.

12. Надавач інформації з Державного реєстру прав обов’язково повинен повідомити особі, що звернулася за отриманням інформації з Державного реєстру прав, повний розмір адміністративного збору за надання відповідної інформації.

13. Надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі здійснюється надавачем інформації з Державного реєстру прав за допомогою програмних засобів ведення Реєстру шляхом формування інформації з Державного реєстру прав для її подальшого друку та видачі особі, що звернулася за її отриманням, за результатами пошуку відповідних відомостей.

Пошук відомостей про зареєстровані речові права або про користувачів інформації, формування інформації з Державного реєстру прав здійснюється з використанням програмних засобів ведення Реєстру залежно від зазначених особою параметрів пошуку з використанням одного або декількох ідентифікаторів, визначених у пункті 5 цього Порядку.

Наданню інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі передує справляння в повному обсязі адміністративного збору.

14. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за надання інформації з Державного реєстру прав, зберігається протягом трьох років відповідним надавачем інформації з Державного реєстру прав.

Інформація з Державного реєстру прав, сформована надавачем інформації з Державного реєстру прав за допомогою програмних засобів ведення Реєстру, зберігається в ньому в електронній формі.

Надання інформації в електронній формі

15. Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі через веб-портал Мін’юсту надається особі, яка бажає отримати таку інформацію та ідентифікована шляхом використання кваліфікованого електронного підпису.

Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Реєстру надається на підставі договору про надання сервісної послуги, укладеного з технічним адміністратором Державного реєстру прав.

16. Надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами ведення Реєстру шляхом зазначення особою, яка бажає отримати таку інформацію, параметрів пошуку за одним або декількома ідентифікаторами, визначеними у пункті 5 цього Порядку, завантаження сформованої програмними засобами ведення Державного реєстру прав інформації з Державного реєстру прав в електронній формі для її подальшого використання, у тому числі друку.

Пошук відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, їх обтяження, формування інформації з Державного реєстру прав в електронній формі здійснюється з використанням програмних засобів ведення Реєстру залежно від зазначених особою параметрів пошуку за одним або декількома ідентифікаторами, визначеними у пункті 5 цього Порядку.

Наданню інформації з Державного реєстру прав в електронній формі передує справляння в повному обсязі адміністративного збору через Інтернет з використанням платіжних систем або в інший спосіб, визначений договором про надання сервісної послуги.”;

3) у пункті 9 Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого зазначеною постановою:

абзац перший після слів “майна чи” доповнити словами “у цілому щодо суб’єкта речового права, обтяження, або”;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“У разі обрання користувачем варіанта отримання інформації з Державного реєстру прав у цілому щодо суб’єкта речового права, обтяження адміністративний збір справляється в установленому законом розмірі з розрахунку за кожні 25 сторінок інформації.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим.

3. Підпункт 4 пункту 2-1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 789 “Про запровадження реалізації пілотного проекту у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2852; 2019 р., № 4, ст. 158) викласти в такій редакції:

“4) технічним адміністратором Державного реєстру прав забезпечується:

формування переліку записів про об’єкти нерухомого майна із зазначенням їх реєстраційних номерів та адрес для ознайомлення особами, які звернулися за отриманням сервісної послуги з подання заяв про заборону вчинення реєстраційних дій в електронній формі;

передача заяв про заборону вчинення реєстраційних дій, поданих в електронній формі, суб’єктам державної реєстрації прав, що забезпечують зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, за місцезнаходженням нерухомого майна.”.

4. В абзаці другому пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 484 “Деякі питання функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 52, ст. 1827) слово “року” замінити словами “трьох років”, а після слів “цією постановою” доповнити словами “, але не пізніше створення та впровадження Єдиного адресного реєстру України,”.
Усі публікації розділу