Знайдіть необхідну Вам інформацію
  • +38 (044) 464-10-90
  • +38 (096) 796-70-87
  • +38 (095) 413-34-18 (Viber)

Постанова КМУ від від 19 квітня 2022 р. №480 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності нотаріусів та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану"КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 квітня 2022 р. № 480
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності нотаріусів та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану


Відповідно до статей 12-1 та 20 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити, що доступ до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, у зв’язку з набранням чинності цією постановою надається користувачам за їх зверненнями до технічного адміністратора таких реєстрів у порядку, визначеному законодавством.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 29ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 2022 р. № 480

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Розділ “Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин” переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. № 1172 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 26, ст. 1241; 2014 р., № 97, ст. 2787), виключити.

2. Постановляючу частину постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 164 “Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану” - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 209, викласти в такій редакції:

“1. Установити, що в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування нотаріальні дії вчиняються з урахуванням таких особливостей (заборон):

1) незавершені нотаріальні дії за зверненням громадянина Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, юридичної особи, утвореної та зареєстрованої відповідно до законодавства Російської Федерації, або юридичної особи, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку у статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, утворена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, зупиняються до прийняття та набрання чинності законом щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором;

2) у разі звернення за вчиненням нотаріальної дії громадянина Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, юридичної особи, утвореної та зареєстрованої відповідно до законодавства Російської Федерації, або юридичної особи, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку у статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, утворена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, нотаріус відмовляє у вчиненні нотаріальної дії. Це обмеження діє до прийняття та набрання чинності законом щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, та не поширюється на нотаріальні дії із засвідчення справжності підпису на заяві про вихід з громадянства Російської Федерації та посвідчення заповіту військовополоненого;

3) посвідчення довіреностей (крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва або майновими правами щодо майбутнього нерухомого майна (далі - нерухоме майно), коштами на рахунках у банківських та інших фінансових установах, а також транспортними засобами на строк більше трьох місяців, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами, на право доступу до індивідуального банківського сейфа), засвідчення справжності підпису на заяві про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон, здійснюється без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу з нанесеними на них за допомогою комп’ютерної техніки реквізитами нотаріуса: зображення Державного Герба України, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), найменування державної нотаріальної контори (для державного нотаріуса), назва нотаріального округу (для приватного нотаріуса), номер свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю, адреса робочого місця, номер телефону, адреса електронної пошти. Для перевірки дійсності довіреності, посвідченої на білих аркушах паперу, заінтересована особа звертається з її копією до відповідного нотаріуса, який зобов’язаний протягом двох робочих днів видати довідку про підтвердження або спростування посвідчення ним такої довіреності;

4) у разі виникнення загрози неправомірного вилучення чи втрати спеціальних бланків нотаріальних документів, які не були витрачені, такі бланки підлягають невідкладному знищенню, про що нотаріусом складається акт, засвідчена підписом нотаріуса копія якого (з накладеним кваліфікованим електронним підписом нотаріуса - для електронної копії) подається (надсилається) державному підприємству “Національні інформаційні системи” або його філії протягом двох робочих днів після складення акта. У разі неправомірного вилучення чи втрати спеціальних бланків нотаріальних документів нотаріус подає (надсилає) підписане ним повідомлення про це (з накладеним кваліфікованим електронним підписом нотаріуса - для електронного повідомлення) державному підприємству “Національні інформаційні системи” або його філії протягом двох робочих днів;

5) у разі виникнення загрози неправомірного вилучення чи втрати печатки приватного або державного нотаріуса вона підлягає невідкладному знищенню, про що складається акт, засвідчена підписом нотаріуса копія якого (з накладеним кваліфікованим електронним підписом нотаріуса - для електронної копії) подається (надсилається) відповідному територіальному органу Міністерства юстиції протягом двох робочих днів після складення акта. У разі неправомірного вилучення чи втрати печатки приватного або державного нотаріуса нотаріус подає (надсилає) підписане ним повідомлення про це (з накладеним кваліфікованим електронним підписом нотаріуса - для електронного повідомлення) відповідному територіальному органу Міністерства юстиції протягом двох робочих днів;

6) дозволяється передача спеціальних бланків нотаріальних документів між нотаріусами, у тому числі поза межами нотаріального округу, із складенням акта приймання-передачі у двох примірниках, засвідчена підписом та печаткою одного з нотаріусів копія якого (з накладеними кваліфікованими електронними підписами нотаріусів або одного з них - для електронної копії) подається (надсилається) державному підприємству “Національні інформаційні системи” або його філії протягом двох робочих днів після складення акта;

7) визначений законодавством строк для внесення нотаріусом відомостей до єдиних та державних реєстрів, що функціонують у системі Міністерства юстиції, продовжується на підтверджений державним підприємством “Національні інформаційні системи” час їх неналежного функціонування;

8) нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження, поділу (виділу) нерухомого майна, спадкових договорів, договорів іпотеки, про заміну кредитора (відступлення прав вимоги) за кредитним договором та/або договором іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, встановлення довірчої власності на нерухоме майно, визначення розміру часток у праві спільної власності, договорів поділу спільного майна подружжя (виділу з нього), позички, найму (оренди), лізингу будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) на строк не менш як три роки, відчуження цінних паперів, корпоративних прав, у тому числі договорів про внесення змін до таких договорів або їх розірвання (припинення), довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами, на право доступу до індивідуального банківського сейфа, засвідчення справжності підпису на актах приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі (статутному фонді) юридичної особи, а також видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя (колишнього з подружжя) на підставі їх спільної заяви, свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (електронних аукціонів), у тому числі тих, що не відбулися (далі - нотаріальні дії щодо цінного майна), здійснюється виключно нотаріусами, включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна (далі - перелік). Нотаріуси, включені до переліку із застереженням про заборону вчинення ними окремих нотаріальних дій, мають право вчиняти виключно нотаріальні дії щодо цінного майна, на які не поширюються такі застереження;

9) до переліку включаються нотаріуси, нотаріальна діяльність яких не припинена або які працюють в державній нотаріальній конторі та відповідають таким критеріям:

після 24 листопада 2017 р. не вчиняли виконавчого напису на кредитному договорі, який не є нотаріально посвідченим;

після 1 січня 2020 р. щодо них Міністерством юстиції не приймалося рішень про анулювання, блокування на строк не менше трьох місяців або не менше двох рішень про блокування на строк менше трьох місяців доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, крім рішень, які скасовано (визнано протиправними або нечинними) рішенням суду, яке набрало законної сили (нотаріус, який не відповідає лише цьому критерію, включається до переліку із застереженням про заборону нотаріального посвідчення ним договорів щодо відчуження, поділу (виділу) нерухомого майна, спадкових договорів, договорів іпотеки, про заміну кредитора (відступлення прав вимоги) за кредитним договором та/або договором іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, встановлення довірчої власності на нерухоме майно, визначення розміру часток у праві спільної власності, договорів поділу спільного майна подружжя (виділу з нього), позички, найму (оренди), лізингу будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) на строк не менш як три роки, відчуження цінних паперів, у тому числі договорів про внесення змін до таких договорів або їх розірвання (припинення), довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, на право доступу до індивідуального банківського сейфа, а також видачі свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя (колишнього з подружжя) на підставі їх спільної заяви, свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (електронних аукціонів), у тому числі тих, що не відбулися);

після 1 січня 2020 р. щодо них Міністерством юстиції не приймалося рішень про анулювання, блокування на строк не менше трьох місяців або не менше двох рішень про блокування на строк менше трьох місяців доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, крім рішень, які скасовано (визнано протиправними або нечинними) рішенням суду, яке набрало законної сили (нотаріус, який не відповідає лише цьому критерію, включається до переліку із застереженням про заборону нотаріального посвідчення ним договорів щодо відчуження цінних паперів, корпоративних прав, у тому числі договорів про внесення змін до таких договорів або їх розірвання (припинення), довіреностей на право управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами, на право доступу до індивідуального банківського сейфа, засвідчення справжності підпису на актах приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі (статутному фонді) юридичної особи);

у період з 25 лютого 2022 р. до їх включення до переліку не посвідчували договори щодо відчуження нерухомого майна, поділу (виділу) нерухомого майна, іпотеки, встановлення довірчої власності на нерухоме майно;

щодо них не внесено подання про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю, яке перебуває на розгляді Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції;

не вчиняли нотаріальних дій від імені фізичних осіб, які в момент вчинення таких дій перебували за межами України, крім дій на підставі довіреності таких осіб або в порядку законного представництва, або померли;

не мають простроченої заборгованості із сплати членських внесків до Нотаріальної палати України за період більше ніж один рік;

10) для включення до переліку нотаріус, який відповідає критеріям, визначеним підпунктом 9 цього пункту, подає (надсилає) до відділення Нотаріальної палати України (для приватних нотаріусів) та територіального органу Міністерства юстиції заяву про включення до переліку (далі - заява) у паперовій або електронній (з накладеним кваліфікованим електронним підписом нотаріуса) формі, в якій підтверджує таку відповідність. Подання нотаріусом заяви, що містить недостовірну інформацію, є грубим порушенням правил професійної етики;

11) протягом двох робочих днів з дня отримання заяви приватного нотаріуса відділення Нотаріальної палати України повідомляє відповідному територіальному органу Міністерства юстиції щодо фактичного провадження приватної нотаріальної діяльності таким нотаріусом на його робочому місці;

12) протягом чотирьох робочих днів з дня отримання заяви нотаріуса територіальний орган Міністерства юстиції забезпечує проведення перевірки достовірності інформації, що міститься в заяві, і надсилає Міністерству юстиції результати такої перевірки та інформацію, надану відділенням Нотаріальної палати України;

13) протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення від територіального органу Міністерство юстиції перевіряє відповідність нотаріуса критеріям, визначеним підпунктом 9 цього пункту, та включає його до переліку або приймає обґрунтоване рішення про відмову у такому включенні, копія якого протягом трьох робочих днів надсилається нотаріусу;

14) у разі виявлення недостовірності інформації, що міститься у відповідній заяві нотаріуса, включеного до переліку, вчинення ним грубого порушення закону або постанови Кабінету Міністрів України, якою визначаються особливості нотаріальної діяльності або державної реєстрації в умовах воєнного стану, Міністерство юстиції невідкладно приймає обґрунтоване рішення про виключення такого нотаріуса з переліку, копія якого протягом трьох робочих днів надсилається нотаріусу;

15) вчинення нотаріальних дій щодо цінного майна нотаріусами, робоче місце (контора) яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану, забороняється;

16) забороняються нотаріальне засвідчення справжності підписів на актах про передачу нерухомого майна до та із статутних (складених) капіталів (статутних фондів) юридичних осіб, а також нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу предмета іпотеки, що належить фізичній особі, за споживчим кредитом, крім випадків, коли такий продаж здійснюється за згодою іпотекодавця, викладеною у формі заяви, справжність підпису на якій засвідчено нотаріально, або предметом іпотеки є нерухоме майно, визначене абзацом другим пункту 5-2 Прикінцевих положень Закону України “Про іпотеку”;

17) забороняється нотаріальне посвідчення договору щодо відчуження нерухомого майна до закінчення одного місяця з дня державної реєстрації права власності відчужувача нерухомого майна, крім випадків набуття відчужувачем права власності у порядку спадкування або у результаті визначення розміру часток у праві спільної сумісної власності;

18) забороняється нотаріальне посвідчення договорів щодо відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, іпотеки, про задоволення вимог іпотекодержателя, встановлення довірчої власності на нерухоме майно (у тому числі договорів про внесення змін до таких договорів або їх розірвання (припинення), а також нотаріальне засвідчення справжності підпису на актах приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі (статутному фонді) юридичної особи, які укладаються (підписуються) від імені фізичної особи - відчужувача (іпотекодавця, довірчого засновника) на підставі довіреності;

19) нотаріальне посвідчення договору щодо відчуження нерухомого майна, іпотеки, про встановлення довірчої власності на нерухоме майно здійснюється виключно за місцезнаходженням такого майна, крім нерухомого майна, розташованого у м. Києві або Київській області. Нотаріальне посвідчення договору щодо відчуження нерухомого майна, іпотеки, про встановлення довірчої власності на нерухоме майно, розташоване у м. Києві або Київській області, здійснюється виключно нотаріусом, робоче місце (контора) якого розташовано у м. Києві або Київській області, за місцезнаходженням такого майна, або місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи - однієї із сторін відповідного договору.

2. Забороняється вчинення виконавчих написів на кредитних договорах, які не є нотаріально посвідченими.

3. Установити, що на час воєнного стану перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення строку для прийняття спадщини.

4. В умовах воєнного стану довіреності, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами, та заповіти військовослужбовців Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів військових формувань, а також працівників правоохоронних (спеціальних) органів, органів цивільного захисту, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії іноземної держави, можуть посвідчуватися командиром (начальником) цих формувань (органів) або іншою уповноваженою таким командиром (начальником) особою з подальшим надсиланням таких заповітів, довіреностей через Генеральний штаб Збройних Сил, Міністерство оборони, відповідний правоохоронний (спеціальний) або інший орган до Міністерства юстиції або його територіального органу для забезпечення їх реєстрації нотаріусами в Єдиному реєстрі довіреностей, Спадковому реєстрі. Начальник табору (установи, де створено дільницю) для військовополонених може посвідчувати заповіт військовополоненого.

Командири (начальники) цих формувань (органів, установ) або інша уповноважена таким командиром (начальником) особа посвідчують довіреності та заповіти відповідно до Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. № 419 (ЗП України, 1994 р., № 10, ст. 249; Офіційний вісник України, 2006 р., № 27, ст. 1966), та рекомендацій Міністерства юстиції.

Посвідчені заповіти і довіреності реєструються командирами (начальники) цих формувань (органів, установ) або іншою уповноваженою таким” командирами (начальниками) особою під окремим порядковим номером у реєстрі для реєстрації заповітів і довіреностей, форма якого затверджується Міністерством юстиції. Номер, під яким зареєстровано заповіт чи довіреність, зазначається в посвідчувальному написі.

Генеральний штаб Збройних Сил, Міністерство оборони, відповідний правоохоронний (спеціальний) або інший орган (установа) протягом п’яти днів після отримання довіреностей і заповітів забезпечують їх передачу Міністерству юстиції або його територіальному органу.

Міністерство юстиції, його територіальний орган у день отримання довіреності, заповіту забезпечують їх передачу нотаріусу/державній нотаріальній конторі для подальшої реєстрації у Єдиному реєстрі довіреностей або Спадковому реєстрі.

Нотаріус/державна нотаріальна контора в день отримання посвідчених довіреності, заповіту зобов’язанні забезпечити їх реєстрацію (облік), внести відомості про них до Єдиного реєстру довіреностей або Спадкового реєстру, зберігати ці документи та передати їх на зберігання до відповідного державного нотаріального архіву протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану.”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 165 “Деякі питання реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб” - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2022 р. № 233:

1) назву постанови викласти в такій редакції:

Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру”;

2) пункт 1 після слова “надання” доповнити словами “, крім строків надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації актів цивільного стану, суб’єктами (особами), що провадять діяльність під час воєнного стану,”.

4. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. № 187 “Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації” - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 466:

1) у підпункті 1:

абзац другий викласти в такій редакції:

“громадяни Російської Федерації, крім тих, що проживають на території України на законних підставах”;

абзац четвертий після слів “громадянин Російської Федерації” доповнити словами “, крім того, що проживає на території України на законних підставах,”;

абзаци п’ятий - сьомий замінити абзацами такого змісту:

“Зазначене обмеження не застосовується до юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України:

за рахунками яких на підставі нормативно-правових актів або рішень Національного банку дозволяється здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій;

визначених розпорядженням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, прийнятим відповідно до Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. № 812 “Деякі питання оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 26, ст. 1696);

щодо яких за поданням міністерства, іншого державного органу у зв’язку з провадженням такими юридичними особами діяльності, необхідної для забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України або подолання її наслідків, Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про тимчасове управління державою відповідними акціями, корпоративними правами або іншими правами участі (контролю), що належать Російській Федерації або особі, пов’язаній з державою-агресором;”;

2) підпункт 2 після слів “внутрішнього плавання” доповнити словами “Російською Федерацією або”.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 209 “Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану” - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2022 р. № 364:

1) у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

“1. Установити, що в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація), надання/отримання відомостей/інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), у тому числі шляхом безпосереднього доступу до них, проводиться/забезпечується з урахуванням таких особливостей:”;

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) державна реєстрація, крім державної реєстрації, що відповідно до законодавства здійснюється в автоматичному режимі, проводиться виключно:

державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що перебувають у трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації/суб’єктом державної реєстрації прав (далі - державні реєстратори), посадовими особами Міністерства юстиції, його територіальних органів (далі - посадові особи), включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку державних реєстраторів та посадових осіб, якими в умовах воєнного стану проводиться державна реєстрація (далі - перелік). Перелік може передбачати обмеження (умови) проведення включеними до нього державними реєстраторами, посадовими особами реєстраційних дій;

нотаріусами, включеними до затвердженого Міністерством юстиції переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна (далі - перелік нотаріусів);

державними та приватними виконавцями відповідно до повноважень, визначених законом, перелік яких письмово повідомляється Міністерством юстиції технічному адміністратору Державного реєстру прав.

До переліку включаються державні реєстратори юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, щодо яких Міністерством юстиції не приймалося рішень про анулювання, блокування на строк не менше двох місяців або не менше двох рішень про блокування на будь-який строк доступу до Єдиного державного реєстру, крім рішень, які скасовано (визнано протиправними або нечинними) рішенням суду, яке набрало законної сили;”;

доповнити пункт підпунктом 1-1 такого змісту:

“1-1) нотаріусам, включеним до переліку нотаріусів із застереженням про заборону нотаріального посвідчення договорів щодо відчуження корпоративних прав, забороняється проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а із застереженням про заборону нотаріального посвідчення договорів щодо відчуження нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва або майнових прав щодо майбутнього нерухомого майна (далі - нерухоме майно) - державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;”;

підпункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

“3) державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань державними реєстраторами, посадовими особами, включеними до переліку, може проводитися на підставі документів:

прийнятих адміністраторами центрів надання адміністративних послуг суб’єктів державної реєстрації, державні реєстратори яких включені до переліку, відповідно до розділу ІII “Особливості проведення державної реєстрації через фронт-офіси” Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 9 лютого 2016 р. № 359/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 9 лютого 2016 р. за № 200/28330, - у разі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців. Доступ до Єдиного державного реєстру для прийняття документів для державної реєстрації надається таким адміністраторам центрів надання адміністративних послуг за зверненнями відповідних органів місцевого самоврядування до технічного адміністратора цього Реєстру у порядку, визначеному законодавством;

надісланих заявником електронною поштою або за допомогою інших засобів зв’язку в електронній формі, що створені з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг та законодавства про електронні документи та електронний документообіг, або електронних копій документів у паперовій формі - у разі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Електронні копії документів у паперовій формі приймаються за умови підписання таких копій з використанням кваліфікованого електронного підпису заявника. Державний реєстратор, посадова особа проводять перевірку такого підпису через офіційний веб-сайт центрального засвідчувального органу та завантажують результати такої перевірки до Реєстру. Надіслані заявником електронною поштою або за допомогою інших засобів зв’язку документи для державної реєстрації в електронній формі, які подані не у повному обсязі або не відповідають законодавству, не розглядаються, а заявнику протягом трьох робочих днів повідомляється електронною поштою або за допомогою інших засобів зв’язку про повний перелік документів, що повинні бути подані, та/або вимоги законодавства, що повинні бути дотримані;

4) державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця на підставі поданих з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг заяв в електронній формі, за якими законом передбачено сплату адміністративного збору, проводиться державними реєстраторами, включеними до переліку, а маршрутизація таких заяв здійснюється засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та розподіляється між державними реєстраторами пропорційно кількості опрацьованих заяв за попередній робочий тиждень;”;

у підпункті 5:

після слів “державна реєстрація проводиться” доповнити словами “посадовими особами”;

доповнити підпункт реченням такого змісту: “Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану, проводиться незалежно від місцезнаходження юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;”;

доповнити пункт підпунктом 5-1 такого змісту:

“5-1) державна реєстрація прав проводиться нотаріусами в межах області за місцезнаходженням нерухомого майна, крім проведення державної реєстрації прав у результаті оформлення спадщини. Державна реєстрація прав на нерухоме майно, розташоване у м. Києві або Київській області, проводиться нотаріусами, робоче місце (контора) яких розташовано в м. Києві або Київській області, крім проведення державної реєстрації прав у результаті оформлення спадщини;”;

у підпункті 6:

після слів “громадських об’єднань,” доповнити словами “відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій,”;

слова “благодійні організації, громадські об’єднання” замінити словами “таких суб’єктів”;

у підпункті 7 слова “а у разі надання відомостей з Єдиного державного реєстру - нотаріус, проводить” замінити словами “адміністратор центру надання адміністративних послуг, нотаріус проводять”;

підпункти 8 і 9 викласти в такій редакції:

“8) державна реєстрація на підставі документів, щодо яких законодавством вимагається нотаріальне посвідчення або нотаріальне засвідчення справжності підпису, проводиться нотаріусом лише у разі посвідчення цих документів (засвідчення справжності підпису на них) таким нотаріусом, крім визначених законодавством випадків передачі йому відповідних заяв/документів для державної реєстрації територіальним органом Міністерства юстиції;

9) забороняється:

державна реєстрація права власності (довірчої власності) на підставі договорів щодо відчуження нерухомого майна, про встановлення довірчої власності на нерухоме майно (у тому числі договорів про внесення змін до таких договорів або їх розірвання (припинення), які укладені від імені фізичної особи - відчужувача (довірчого засновника) на підставі довіреності;

державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на підставі договорів, посвідчених нотаріусом у період з 25 лютого 2022 р. до дня його включення до переліку нотаріусів;

державна реєстрація права власності на нерухоме майно до закінчення одного місяця з дня проведення попередньої державної реєстрації права власності на таке майно, крім випадків, коли право власності набуто у порядку спадкування або державної реєстрації прав у результаті визначення розміру часток у праві спільної сумісної власності;

державна реєстрація права власності на нерухоме майно:

- у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо);

- у зв’язку з передачею майна у власність фізичним та юридичним особам, що вийшли із складу засновників (учасників) юридичної особи;

- на підставі договору іпотеки за споживчим кредитом, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом набуття права власності на предмет іпотеки;

державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, на підставі договорів щодо відчуження корпоративних прав або актів приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі (статутному фонді) юридичної особи, які укладені (підписані) від імені відчужувача - фізичної особи на підставі довіреності;”;

доповнити пункт підпунктом 9-1 такого змісту:

“9-1) державна реєстрація відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, може підтверджуватися наданими Міністерством юстиції, його територіальними органами відомостями про проведення відповідної реєстрації;”;

підпункт 10 після слів “крім громадських об’єднань” доповнити словами “та відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій”;

доповнити пункт підпунктами 10-1 - 10-3 такого змісту:

“10-1) заяви/документи для державної реєстрації, які подані до введення воєнного стану та перебувають на розгляді державного реєстратора, нотаріуса, не включеного до переліку/переліку нотаріусів, а також нотаріуса, включеного до переліку нотаріусів із передбаченим підпунктом 1-1 цього пункту застереженням, передаються територіальним органом Міністерства юстиції за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, Державного реєстру прав державному реєстратору, нотаріусу, який включений до переліку/переліку нотаріусів, на підставі відповідного письмового звернення:

державного реєстратора, нотаріуса, в якого заява/документи для державної реєстрації були на розгляді до введення воєнного стану;

заявника за заявою/документами для державної реєстрації;

державного реєстратора, нотаріуса, включеного до переліку/переліку нотаріусів, до якого звернувся заявник за заявою/документами для державної реєстрації;

10-2) державна реєстрація прав на підставі свідоцтва про право на спадщину, свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя (колишнього подружжя) у разі смерті одного з подружжя, виданого нотаріусом, який не включений до переліку нотаріусів, проводиться на підставі сформованої ним заяви в Державному реєстрі прав іншим нотаріусом, який включений до переліку нотаріусів. Така заява передається іншому нотаріусу територіальним органом Міністерства юстиції за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав на підставі відповідного письмового звернення одного із зазначених нотаріусів.

Доступ до Державного реєстру прав для формування та реєстрації заяв у сфері державної реєстрації прав надається нотаріусам, які не включені до переліку нотаріусів, робоче місце (контора) яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одиниці, що не включена до переліку адміністративно-територіальних одиниць, затвердженого відповідно до пункту 1-2 цієї постанови, за їх зверненням до технічного адміністратора цього Реєстру у порядку, визначеному законодавством;

10-3) документи для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за результатом проведеної реєстрації у випадках, визначених законом, надсилаються суб’єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи відповідно до закону, протягом двох місяців з дня припинення або скасування воєнного стану. Державні реєстратори, посадові особи та/або нотаріуси, що проводили державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу - підприємця чи громадського формування у зв’язку із зміною їх місцезнаходження, що має наслідком пересилання реєстраційної справи, у день проведення такої реєстрації за допомогою програмного забезпечення Єдиного державного реєстру одночасно знімають її з обліку у попереднього суб’єкта державної реєстрації, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, та беруть її на облік у відповідного нового суб’єкта;”;

підпункти 11 і 12 викласти в такій редакції:

“11) відомості з Єдиного державного реєстру за зверненнями фізичних та юридичних осіб надаються виключно державними реєстраторами, посадовими особами, включеними до переліку, а також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг суб’єктів державної реєстрації, державні реєстратори яких включені до переліку, нотаріусами, робоче місце (контора) яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одиниці, що не включена до переліку адміністративно-територіальних одиниць, затвердженого відповідно до пункту 1-2 цієї постанови. Інформація з Державного реєстру прав за зверненнями фізичних та юридичних осіб надається виключно державними реєстраторами, посадовими особами та нотаріусами, які відповідно до цієї постанови отримали доступ до цього Реєстру для проведення державної реєстрації. Доступ до Єдиного державного реєстру для надання відомостей з нього надається таким адміністраторам центрів надання адміністративних послуг, нотаріусам, у тому числі тим, що не включені до переліку нотаріусів, за зверненнями відповідних органів місцевого самоврядування, нотаріусів, до технічного адміністратора цього Реєстру у порядку, визначеному законодавством;

12) доступ користувачів до Єдиного державного реєстру, Державного реєстру прав для отримання відомостей/інформації з них надається технічним адміністратором цих Реєстрів у порядку, визначеному законодавством:

за допомогою прикладного програмного інтерфейсу цих Реєстрів;

шляхом надання ідентифікаторів доступу суб’єктам, визначеним в частині сьомій статті 11 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” та в частині третій статті 32 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, місцезнаходження, робоче місце (контора) яких розташовано в межах адміністративно-територіальної одиниці, що не включена до переліку адміністративно-територіальних одиниць, затвердженого відповідно до пункту 1-2 цієї постанови, за їх зверненнями до технічного адміністратора цих Реєстрів;”;

підпункти 13 і 14 виключити;

у підпункті 15:

слова “включеними до переліку,” замінити словом “нотаріусами”;

слова “(прийняття) реєстраційних дій (рішень про державну реєстрацію прав), інших” замінити словами “реєстраційних дій, інших грубих”;

слова “Державного реєстру речових прав на нерухоме майно” замінити словами “Державного реєстру прав”;

доповнити пункт підпунктом 16 такого змісту:

“16) нотаріус, включений до переліку нотаріусів, забезпечує формування за допомогою програмних засобів Державного реєстру прав інформації про проведені ним протягом попереднього дня реєстраційні дії у Державному реєстрі прав та перевіряє їх щодо відповідності реєстраційним діям, що фактично ним проводилися за відповідний період. Якщо протягом дня, наступного за днем проведення реєстраційних дій у Державному реєстрі прав, нотаріус не здійснював відповідних дій у цьому Реєстрі у зв’язку з вихідним днем, відповідна інформація формується ним протягом першого після цього робочого дня. Якщо сформована інформація свідчить про проведення реєстраційних дій з неправомірним використанням ідентифікаторів доступу нотаріуса до Державного реєстру прав, нотаріус зобов'язаний невідкладно звернутися до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг для блокування відповідного кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, письмово повідомити про такий факт технічному адміністратору Державного реєстру прав та не пізніше наступного після формування інформації дня надіслати Міністерству юстиції скаргу на рішення (дії) в Державному реєстрі прав, прийняті (проведені) з неправомірним використанням таких ідентифікаторів. Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження відповідного повідомлення нотаріуса технічний адміністратор Державного реєстру прав припиняє доступ такого нотаріуса до цього Реєстру. Після завершення розгляду скарги нотаріуса на рішення (дії) в Державному реєстрі прав, прийняті (проведені) з неправомірним використанням його ідентифікаторів, надання нотаріусу доступу до Державного реєстру прав здійснюється технічним адміністратором Реєстру у порядку, визначеному законодавством, за зверненням нотаріуса на підставі відповідного повідомлення Міністерства юстиції;”;

2) пункт 1-1 викласти в такій редакції:

“1-1. Установити, що в умовах воєнного стану витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна в електронній формі через офіційний веб-портал Мін’юсту не надаються.”;

3) підпункт 1 пункту 1-2 доповнити реченням такого змісту: “Міністерством юстиції може передбачатися обмежений (обумовлений) доступ користувачів до окремих реєстрів в межах певних адміністративно-територіальних одиниць;”;

4) у пункті 3 слова “державних реєстраторів та посадових” виключити;

5) у пункті 4 слова “до дня припинення чи скасування воєнного стану” замінити словами “протягом воєнного стану та одного місяця з дня його припинення або скасування”.
Усі публікації розділу