Знайдіть необхідну Вам інформацію
  • +38 (044) 464-10-90
  • +38 (096) 796-70-87
  • +38 (095) 413-34-18 (Viber)

Постанова КМУ від 13.05.2020 № 399 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері державної реєстрації"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 травня 2020 р. № 399
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері державної реєстрації

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити, що:

до впровадження інформаційної взаємодії Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з Єдиним державним веб-порталом електронних послуг подання заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в електронній формі, доступ до результатів надання адміністративних послуг у відповідній сфері, отримання відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно здійснюється з використанням офіційного веб-сайту Мін’юсту;

використання автоматизованої системи виконавчого провадження під час проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно у зв’язку з накладенням державним або приватним виконавцем арешту на нерухоме майно під час примусового виконання рішень відповідно до закону здійснюється після впровадження відповідної технічної можливості.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 29ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2020 р. № 399

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. № 1064 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 65, ст. 2516; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2015 р., № 50, ст. 1601, № 102, ст. 3525; 2016 р., № 91, ст. 2973; 2020 р., № 3, ст. 150):

1) у пункті 2:

абзац четвертий після слів “державної влади” доповнити словами “, органів місцевого самоврядування”;

абзац шостий після слів “державної влади” доповнити словами “, органу місцевого самоврядування”;

2) абзац шостий пункту 19-1 після слів “державної влади” доповнити словами “, органом місцевого самоврядування”.

2. У Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3145; 2018 р., № 52, ст. 1827; 2019 р., № 57, ст. 1967):

1) у пункті 1 слова “та їх обтяження, про суб’єктів та об’єкти таких прав” замінити словами “, обтяження таких прав”;

2) у підпункті 4 пункту 2 слова “та Державний реєстр іпотек” замінити словами “, Державний реєстр іпотек та у випадку, передбаченому законом, відомості Державного реєстру земель”;

3) у пункті 4:

в абзаці другому слово “та” замінити словами “та/або”, а слово “зняття” - словом “скасування”;

в абзаці третьому слово “зняття” замінити словом “скасування”;

в абзаці сьомому слова “та їх обтяжень, про об’єкти та суб’єктів таких прав” замінити словами “на нерухоме майно, обтяжень таких прав”;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“8) внесення записів про скасування державної реєстрації прав, скасування записів Державного реєстру прав, внесення відомостей про скасування рішень державного реєстратора;”;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

“10) інформаційну взаємодію з реєстрами (кадастрами), а також з автоматизованими інформаційними системами, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи;”;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

“12) інформаційну взаємодію з Єдиним державним веб-порталом електронних послуг чи іншими інформаційними системами на підставі договорів про надання сервісної послуги, укладених з технічним адміністратором Державного реєстру прав, для подання заяв у сфері державної реєстрації прав в електронній формі, забезпечення доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав, отримання відомостей з Державного реєстру прав;”;

після абзацу тринадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“13) формування статистичних відомостей про проведені реєстраційні дії, що відображають їх кількісну характеристику за певний період часу в розрізі таких реєстраційних дій, та їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Мін’юсту. Перелік показників та періоди часу, за якими здійснюється формування статистичних відомостей, визначається Мін’юстом.”.

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий і п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим і шістнадцятим;

в абзаці п’ятнадцятому слово “запису” замінити словами “відомостей про речове право на нерухоме майно, обтяження такого права”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Державний реєстр прав забезпечує багатофакторну аутентифікацію доступу державного реєстратора до Реєстру шляхом логічного зв’язку між ідентифікатором доступу та кваліфікованим сертифікатом відкритого ключа державного реєстратора із контролем використання кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу.”;

4) в абзаці першому пункту 5:

слова “формуються та” замінити словами “формуються та/або”;

слово “зняття” замінити словом “скасування”;

слово “обов’язковим” виключити;

5) у пункті 6:

у підпункті 1:

абзац третій замінити абзацами такого змісту:

“про виправлення технічної помилки у відомостях Державного реєстру прав;

про виключення з Державного реєстру прав відомостей про поновлення договору;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - десятий вважати відповідно абзацами п’ятим - одинадцятим;

у підпункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

“заявника (крім випадків, передбачених законодавством):”;

в абзаці чотирнадцятому слова “реквізити документа, що підтверджує повноваження заявника діяти від імені іншої особи” замінити словами “підстава дії від імені іншої особи”;

абзаци п’ятнадцятий - двадцять перший виключити;

доповнити пункт підпунктами 3 і 4 такого змісту:

“3) засоби зв’язку із заявником (абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти);

4) реквізити платежу про справляння адміністративного збору (крім випадків формування заяви щодо суб’єкта речового права, обтяження, який звільнений від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав).”;

6) у пункті 7:

абзац другий підпункту 1 після слів “право власності” доповнити словами “, право довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов’язань”;

в абзаці третьому підпункту 2 слова “(крім випадків формування заяви щодо права власності)” виключити;

абзац третій підпункту 3 виключити;

у підпункті 5 слова “(не обов’язковий у разі формування заяви щодо підприємства, житлового будинку, будівлі, споруди, квартири, житлового чи нежитлового приміщення)” замінити словами “(у разі формування заяви щодо земельної ділянки, об’єкта незавершеного будівництва або новозбудованого індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку, адресою якого вважається місце розташування земельної ділянки, на якій споруджено відповідний об’єкт)”;

у підпункті 6 слово “адреса” замінити словом “адресу”;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

“7) реєстраційний номер документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (у разі формування заяви щодо новозбудованого або реконструйованого об’єкта нерухомого майна та у разі, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів);”;

у підпункті 8:

в абзаці першому слово “обтяження” замінити словами “обтяжувача (у разі формування заяви щодо набуття речового права, обтяження)”;

абзац восьмий після слів “відомості про” доповнити словами “реквізити паспорта громадянина України”;

абзац дев’ятий виключити;

доповнити  пункт підпунктом 8-1 такого змісту:

“8-1) засоби зв’язку із суб’єктом речового права, обтяжувачем (абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти);”;

абзац перший підпункту 9 після слів “реєстрації прав” доповнити словами “(за наявності)”;

7) у пункті 8:

в абзаці першому слова “внесення змін до запису” замінити словами “виправлення технічної помилки у відомостях”;

у підпункті 1:

в абзаці першому слова “змін до запису” замінити словами “помилки у відомостях”;

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

“технічна помилка у відомостях Державного реєстру прав з вини заявника;

технічна помилка у відомостях Державного реєстру прав з вини державного реєстратора;”;

після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“погашення записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

в абзаці п’ятому слова “змін до запису” замінити словами “технічної помилки у відомостях”;

у підпункті 3 слово “запису” замінити словами “відомостей про речове право на нерухоме майно, обтяження такого права”;

у підпункті 4 слово “змін” замінити словами “технічної помилки”;

у підпункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

“5) документи, подані для виправлення технічної помилки у відомостях Державного реєстру прав (за наявності):”;

в абзаці дев’ятому слова “внесення змін до запису” замінити словами “виправлення технічної помилки у відомостях”;

8) доповнити Порядок пунктом 8-1 такого змісту:

“8-1. Під час формування заяви про виключення з Державного реєстру прав відомостей про поновлення договору додатково до відомостей, передбачених пунктом 6 цього Порядку, вносяться відомості про:

1) кадастровий номер земельної ділянки;

2) реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна;

3) номер відомостей про інше речове право, похідне від права власності, в Державному реєстрі прав.”;

9) у пункті 9:

абзац третій підпункту 1 викласти в такій редакції:

“внесення відомостей про скасування рішення державного реєстратора;”;

у підпункті 2 слова “(у разі наявності відкритого розділу на об’єкт нерухомого майна)” замінити словами “(у разі внесення запису про скасування державної реєстрації прав чи скасування запису Державного реєстру прав та наявності відкритого розділу на об’єкт нерухомого майна)”;

у підпункті 3 слова “(у разі наявності запису в Державному реєстрі прав)” замінити словами “(у разі внесення запису про скасування державної реєстрації прав чи скасування запису Державного реєстру прав та наявності запису в Державному реєстрі прав)”;

підпункт 4 викласти в такій редакції:

“4) індексний номер рішення державного реєстратора (у разі скасування рішення державного реєстратора);”;

абзац перший підпункту 5 після слова “скасування” доповнити словами “(за наявності)”;

10) пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Під час формування заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій додатково до відомостей, передбачених пунктом 6 цього Порядку, вносяться відомості про:

1) реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна;

2) кадастровий номер земельної ділянки (у разі формування заяви щодо земельної ділянки);

3) адресу об’єкта нерухомого майна (крім випадків формування заяви щодо земельної ділянки).”;

11) у пункті 14:

в абзаці першому слово “зняття” замінити словом “скасування”;

в абзаці третьому підпункту 1 слово “зняття” замінити словом “скасування”;

абзац третій підпункту 3 виключити;

у підпункті 5 слова “(необов’язковий у разі формування заяви щодо підприємства, житлового будинку, будівлі, споруди, квартири, житлового чи нежитлового приміщення)” замінити словами “(у разі реєстрації судового рішення щодо земельної ділянки)”;

у підпункті 6 слово “адреса” замінити словом “адресу”;

12) в абзаці першому пункту 16 слова “, поданих у паперовій формі,” виключити;

13) у пункті 19:

в абзаці другому слово “зняття” замінити словом “скасування”;

в абзаці третьому слова “та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів” замінити словами “на нерухоме майно, обтяження”;

14) в абзаці першому пункту 20 слово “зняття” замінити словом “скасування”;

15) у пункті 21:

в абзаці першому слова “та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів” замінити словами “на нерухоме майно, обтяження”;

абзаци другий - п’ятий виключити;

в абзаці першому підпункту 2 слово “обтяження” замінити словом “обтяжувач”;

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) номер відомостей про речове право на нерухоме майно, обтяження такого права в Державному реєстрі прав.”;

16) в абзаці першому пункту 22 слова “права та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів” замінити словами “на нерухоме майно, обтяження”;

17) у пункті 25 слова “на офіційному веб-порталі Мін’юсту” виключити;

18) у пункті 26 слова “та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів” замінити словом “, обтяження”;

19) в абзаці першому пункту 27 слова “та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав обов’язково” замінити словом “, обтяження таких прав”;

20) у пункті 28:

абзац перший викласти в такій редакції:

“28. Після внесення відомостей про речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав до Державного реєстру прав відповідним відомостям автоматично присвоюється номер, який є їх ідентифікатором.”;

в абзаці другому слова “та інших речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень” замінити словами “, довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язань, речових прав на нерухоме майно, похідних від права власності, обтяжень речових прав”;

21) у пункті 29:

в абзаці першому слово “державного” замінити словом “Державного”;

абзаци третій і четвертий підпункту 1 виключити;

у підпункті 2:

абзац сьомий виключити;

в абзаці восьмому слова “(у разі коли об’єкт нерухомого майна розташований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав)” замінити словами “(у разі коли об’єктом нерухомого майна є індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок, будівля або споруда та у документах, поданих для державної реєстрації права власності, наявні відомості про розташування такого об’єкта на земельній ділянці, зареєстрованій в Державному земельному кадастрі, або коли адресою новозбудованого індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку вважається місце розташування земельної ділянки, на якій споруджено відповідний об’єкт)”;

підпункт 3 виключити;

у підпункті 4:

абзац третій виключити;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“У разі наявності у документах, поданих для державної реєстрації права власності, відомостей про ціну (вартість) нерухомого майна, об’єкта незавершеного будівництва додатково вносяться відомості про таку ціну (вартість).”;

22) у пункті 30:

в абзаці першому слово “державного” замінити словом “Державного”, а слова “та суб’єктів такого права” - словами “, довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“1) про власника, довірчого власника (у разі передачі майна в довірчу власність як спосіб забезпечення виконання зобов’язань):”;

абзац дев’ятий після слова “вносяться” доповнити словами “відомості про реквізити паспорта громадянина України”;

абзаци десятий і двадцять другий виключити;

абзац тридцять перший після слова “власності” доповнити словами “, довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання”;

після абзацу тридцять сьомого доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

“Підстава для державної реєстрації права власності, довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав вноситься з переліку документів, поданих для державної реєстрації прав та відображених у відповідній заяві.

6) абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти.”.

У зв’язку з цим абзац тридцять восьмий вважати абзацом сороковим;

в абзаці сороковому слова “кожному запису про право власності” замінити словами “кожним відомостям про право власності співвласника”;

23) у пункті 31:

в абзаці першому слово “державного” замінити словом “Державного”, а слова “, та суб’єктів такого права” виключити;

у підпункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

“1) про особу, якою набуто речове право на чуже майно:”;

абзац восьмий після слів “відомості про” доповнити словами “реквізити паспорта громадянина України”;

абзаци дев’ятий і двадцять перший виключити;

підпункти 3-5 викласти в такій редакції:

“3) дата укладення договору, за яким набувається речове право, похідне від права власності (у разі набуття речового права на підставі договору);

4) строк дії договору, за яким набувається речове право, похідне від права власності (у разі набуття речового права на підставі договору на певний строк);

5) відомості про поновлення договору (у разі набуття права оренди, сервітуту, суперфіцію чи емфітевзису земельної ділянки);”;

підпункт 6 виключити;

у підпункті 7:

абзац перший після слова “права” доповнити словами “, похідного від права власності”;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“Підстава для державної реєстрації іншого речового права, похідного від права власності, за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав вноситься з переліку документів, поданих для державної реєстрації прав та відображених у відповідній заяві.”;

доповнити пункт підпунктом 8 такого змісту:

“8) абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти.

У разі наявності у документах, поданих для державної реєстрації іншого речового права, похідного від права власності, відомостей про ціну (вартість) такого речового права та/або розмір плати за користування нерухомим майном додатково вносяться відомості про таку ціну (вартість) та/або розмір плати.

У разі коли відомості про інше речове право, похідне від права власності, вносяться до спеціального розділу Державного реєстру прав додатково до відомостей, передбачених цим пунктом, вносяться відомості про власника та про нерухоме майно, передбачені пунктом 29 і підпунктом 1 пункту 30 цього Порядку (крім випадків, коли відповідно до законодавства власник відсутній).”;

24) у пункті 32:

в абзаці першому слово “державного” замінити словом “Державного”, а слова “та суб’єктів обтяження” виключити;

у підпункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

“1) про обтяжувача:”;

абзац восьмий після слів “додатково вносяться” доповнити словами “відомості про реквізити паспорта громадянина України”;

абзаци дев’ятий, двадцятий - двадцять шостий виключити;

підпункт 5 доповнити абзацами такого змісту:

“Підстава для державної реєстрації обтяження за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав вноситься з переліку документів, поданих для державної реєстрації прав, та відображених у відповідній заяві. У разі накладення державним, приватним виконавцем арешту на нерухоме майно під час примусового виконання рішень відповідно до закону підстава для державної реєстрації обтяження за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав автоматично вноситься з автоматизованої системи виконавчого провадження.

У разі державної реєстрації іпотеки додатково до відомостей, передбачених цим пунктом, вносяться відомості про:

боржника, який є відмінним від іпотекодавця (в обсязі, передбаченому підпунктом 1 пункту 30 цього Порядку);

розмір основного зобов’язання;

реквізити заставної, відомості про видачу дубліката заставної, анулювання заставної (у разі коли іпотечним договором передбачено видачу заставної).

У разі коли відомості про обтяження речового права вносяться до спеціального розділу Державного реєстру прав додатково до відомостей, передбачених цим пунктом, вносяться відомості про власника та про нерухоме майно, передбачені пунктом 29 і підпунктом 1 пункту 30 цього Порядку.”;

25) у пункті 33:

у першому реченні абзацу першого слова “вносяться відомості про номер запису” замінити словами “вноситься номер відомостей”;

в абзаці другому слова “перенесення запису” замінити словами “перенесення відомостей”, а слова “такого запису” - словами “таких відомостей”;

26) в абзаці першому пункту 36 слово “державного” замінити словом “Державного”;

27) у пункті 37:

абзац перший викласти в такій редакції:

“37. До Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації набуття права власності, довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання замість наявних відомостей, що містяться у розділі Державного реєстру прав, вносяться нові відомості, передбачені у пункті 30 цього Порядку.”;

після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

“До Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації набуття іншого речового права, похідного від права власності, обтяження речового права вносяться нові відомості, передбачені у пунктах 31 і 32 цього Порядку.

До Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації зміни речового права, обтяження речового права у наявних відомостях, що містяться у розділі чи спеціальному розділі Державного реєстру прав, вносяться зміни до відомостей, передбачені у пунктах 30-32 цього Порядку.”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;

в абзаці четвертому слово “визначені” замінити словом “передбачені”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“У разі коли під час проведення державної реєстрації прав державним реєстратором із поданих для такої реєстрації документів встановлено необхідність внесення змін до відомостей, передбачених пунктом 29 цього Порядку, або встановлено наявність допущеної технічної помилки під час проведення попередніх реєстраційних дій, що підтверджується документами відповідної реєстраційної справи у паперовій чи електронній формі, такі зміни до відомостей Державного реєстру прав вносяться одночасно з проведенням відповідної державної реєстрації прав.”;

28) у пункті 38:

в абзаці першому слова “або їх обтяжень” замінити словами “, обтяжень таких прав”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Підстава для державної реєстрації припинення речового права, обтяження речового права за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав вноситься з переліку документів, поданих для державної реєстрації прав, та відображених у відповідній заяві. У разі зняття державним, приватним виконавцем арешту на нерухоме майно під час примусового виконання рішень відповідно до закону підстава для державної реєстрації припинення обтяження за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав автоматично вноситься з автоматизованої системи виконавчого провадження.”;

29) пункт 39 виключити;

30) у пункті 45:

в абзаці першому після слів “Реєстрі прав власності на нерухоме майно” доповнити словами “відмітку про погашення запису про об’єкт нерухомого майна, незавершеного будівництва (крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту), в”, а слова “погашення такого запису” замінити словами “погашення запису про обтяження речового права та/або запису про іпотеку”;

абзац другий після слова “запису” доповнити словами “про право власності”;

у першому реченні абзацу третього слова “внесення змін до записів Державного реєстру прав” замінити словами “виправлення технічної помилки”;

31) назву розділу “Внесення змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, внесення записів про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав та скасування записів Державного реєстру прав” викласти в такій редакції:

Внесення відомостей про скасування записів/відомостей в Державному реєстрі прав”;

32) у пункті 46 слова “Зміни до записів Державного реєстру прав, записи про скасування державної реєстрації прав, записи про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав” замінити словами “Записи про скасування державної реєстрації прав, відомості про скасування рішення державного реєстратора”;

33) абзаци перший і другий пункту 47 викласти в такій редакції:

“47. Для внесення записів про скасування державної реєстрації прав, відомостей про скасування рішення державного реєстратора, скасування записів Державного реєстру прав зазначається індексний номер рішення.

Під час внесення записів про скасування державної реєстрації прав, відомостей про скасування рішення державного реєстратора, скасування записів Державного реєстру прав за допомогою програмних засобів його ведення автоматично відображаються відомості про:”;

34) у пункті 48 слова “змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, записів про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав,” замінити словами “записів про скасування державної реєстрації прав, відомостей про скасування рішення державного реєстратора”;

35) у пункті 49:

в абзаці першому слова “змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, записів про скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав,” замінити словами “записів про скасування державної реєстрації прав, відомостей про скасування рішення державного реєстратора”, а слова “змін, записів” замінити словами “записів/відомостей”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Підстава для внесення записів про скасування державної реєстрації прав, відомостей про скасування рішення державного реєстратора, скасування записів Державного реєстру прав за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав вноситься з переліку документів, поданих для скасування та відображених у відповідній заяві.”;

36) пункт 50 виключити;

37) у пункті 51:

абзац перший викласти в такій редакції:

“51. Внесення записів про скасування державної реєстрації прав, скасування записів Державного реєстру прав здійснюється за заявою особи, заінтересованої у внесенні/скасуванні відповідних записів, виключно у випадках, передбачених законом.”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“У Державному реєстрі прав під час скасування його записів у зв’язку із скасуванням рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна проставляється відмітка про скасування відповідного запису.

У разі скасування рішення про внесення змін до запису Державного реєстру прав у такому Реєстрі проводиться зміна шляхом редагування відповідного запису з метою приведення його у стан, що існував до прийняття такого рішення та проведення відповідних реєстраційних дій.”;

38) у пункті 52:

в абзаці першому слово “автоматичному” виключити;

в абзацах другому і третьому слова “, Державному реєстрі іпотек та/або Державному земельному кадастрі” замінити словами “та/або Державному реєстрі іпотек”;

39) пункт 53 викласти в такій редакції:

“53. Внесення відомостей про скасування рішення державного реєстратора здійснюється за заявою особи, заінтересованої у внесенні відповідних відомостей, а також у порядку, передбаченому статтею 37 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

У Державному реєстрі прав під час внесення відомостей про скасування рішення державного реєстратора проставляється відмітка про скасування відповідного рішення.”;

40) пункт 54 виключити;

41) в абзаці другому підпункту 1 пункту 56 слова “, обтяження речових прав, про об’єкти та суб’єктів таких прав (обтяжень)” замінити словами “на нерухоме майно, обтяження таких прав”;

42) у пункті 57:

абзац перший викласти в такій редакції:

“57. Інформація з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав містить актуальні на дату та час її надання відомості Державного реєстру прав, а також відомості з його невід’ємної архівної складової частини, або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав.”;

в абзаці другому слова “їх обтяжень” замінити словами “обтяжень таких прав”, а слово “записів” - словом “відомостей”;

43) у пункті 58 слова “, обтяження речових” замінити словами “на нерухоме майно, обтяження таких”;

44) у пункті 59:

в абзаці першому слова “електронні копії документів, подані у паперовій формі для проведення реєстраційних дій та виготовлені шляхом сканування, та документи в електронній формі, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, що містяться у відповідній реєстраційній справі” замінити словами “документи, що містяться у відповідній реєстраційній справі в електронній формі”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Після ознайомлення з відповідним переліком документів особа може отримати з Державного реєстру прав відповідний документ реєстраційної справи в електронній формі.”;

45) у пункті 61:

в абзаці першому слова “, що розміщується на веб-порталі Мін’юсту, та за бажанням заявника” замінити словами “та є доступним для використання заявником на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг чи іншій інформаційній системі, за допомогою якої заявником подавалися документи для державної реєстрації прав. За бажанням заявника витяг з Державного реєстру прав надається”, а слова “державного реєстратора” виключити;

в абзаці другому слова “та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів” замінити словами “на нерухоме майно, обтяження”;

в абзаці сьомому слова “право власності (інші речові права, обтяження) речових” замінити словами “речові права на нерухоме майно, обтяження таких”;

в абзаці дев’ятому слова “державного реєстратора” виключити;

46) розділ “Веб-портал Мін’юсту для доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації прав, подання заяв в електронній формі, отримання відомостей з Державного реєстру прав та періодичне оприлюднення статистичних відомостей про проведені реєстраційні дії” виключити.

3. У Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 321 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 42, ст. 1300):

1) абзац другий пункту 3 після слова “порядку” доповнити словами “(крім випадку, коли право власності на такий будинок зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно)”;

2) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

“Рішення про переведення є підставою для використання дачних і садових будинків як житло, зокрема для реєстрації місця проживання.”.

4. У Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 108, № 68, ст. 2301, № 71, ст. 2394, № 91, ст. 2973; 2017 р., № 13, ст. 362, № 59, ст. 1802, № 100, ст. 3069; 2018 р., № 52, ст. 1827; 2019 р., № 36, ст. 1260, № 57, ст. 1967; 2020 р., № 23, ст. 858):

1) абзаци четвертий і п’ятий пункту 2 виключити;

2) у пункті 3:

у першому реченні абзацу першого слова “Державного реєстру прав” замінити словами “Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав)”;

в абзаці другому слова “за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав розміщується на веб-порталі Мін’юсту для доступу до нього заявника з метою перегляду, завантаження та його друку” замінити словами “є доступним для використання заявником на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг чи іншій інформаційній системі, за допомогою якої заявником подавалися документи для державної реєстрації прав”;

в абзаці третьому слова “дата розміщення такого рішення на веб-порталі Мін’юсту для доступу до нього заявника” замінити словами “день, з якого таке рішення є доступним для використання заявником на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг чи іншій інформаційній системі, за допомогою якої заявником подавалися документи для державної реєстрації прав”;

3) в абзаці другому пункту 5 слова і цифри “у строк, що не перевищує 12 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту” замінити словами “у день”;

4) доповнити Порядок пунктом 5-1 такого змісту:

“5-1. Судові рішення про заборону (скасування заборони) вчинення реєстраційних дій або заяви власників об’єктів нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій, заяви про відкликання раніше поданих заяв про заборону вчинення реєстраційних дій, що надходять до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса, невідкладно реєструються державним реєстратором, нотаріусом у базі даних заяв.

У разі надходження заяви власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта нерухомого майна державний реєстратор відповідно до закону встановлює особу власника та перевіряє наявність державної реєстрації права власності на відповідний об’єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав, у тому числі в його невід’ємній архівній складовій частині. У разі коли подається заява щодо земельної ділянки, відомості про право власності на яку відсутні у Державному реєстрі прав, державний реєстратор перевіряє наявність державної реєстрації права власності у Державному земельному кадастрі.

У разі надходження заяви власника об’єкта нерухомого майна про відкликання власної заяви про заборону вчинення реєстраційних дій державний реєстратор відповідно до закону встановлює особу власника.

Заяви власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта нерухомого майна чи про відкликання власної заяви про заборону вчинення реєстраційних дій не підлягають формуванню та реєстрації у випадках, коли державним реєстратором не встановлено особу заявника або не встановлено належності об’єкта нерухомого майна на праві власності.”;

5) у пункті 6:

в абзаці першому слова “, крім випадків, передбачених цим Порядком” виключити;

абзац другий виключити;

6) у пункті 7:

в абзаці першому слова “та документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав” замінити словами “передбачені Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, іншими законами України та цим Порядком”;

абзаци третій і четвертий виключити;

7) у пункті 8:

в абзаці першому слова “, уповноважена особа” виключити, а слова “, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) проставляє власний підпис” замінити словами “за умови оплати послуг за державну реєстрацію прав у повному обсязі та встановлення особи заявника, а також у разі, коли заява подається щодо земельної ділянки, - за умови наявності в Державному земельному кадастрі відомостей про таку земельну ділянку”;

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“У разі коли суб’єкт речового права, обтяження звільнений від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, заявник пред’являє документ, що підтверджує право на таке звільнення, з якого державним реєстратором виготовляється копія, що додається до відповідної заяви.”.

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“За бажанням заявника у заяві зазначається інформація про здійснення з ним зв’язку (абонентський номер мобільного телефона та/або адреса електронної пошти).”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі відсутності зауважень до відомостей, зазначених у заяві, заявник проставляє власний підпис на ній.”;

8) пункти 9 і 10 викласти в такій редакції:

“9. Під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор відповідно до закону встановлює особу заявника.

10. Під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор виготовляє електронні копії оригіналів документів чи відповідно оформлених копій документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 7 цього Порядку, поданих заявником для державної реєстрації прав, шляхом їх сканування та долучає до відповідної заяви.

Електронні копії заяви, підписаної заявником, документа, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав, чи копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати відповідного збору, шляхом їх сканування не виготовляються.”;

9) пункт 10-1 виключити;

10) у пункті 11-1:

абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

“11-1. Про подання/отримання заяви державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав невідкладно повідомляє власнику об’єкта нерухомого майна, щодо якого подано заяву, а також відповідному користувачу, обтяжувачу.

Повідомлення власника об’єкта нерухомого майна, користувача чи обтяжувача здійснюється в разі наявності в Державному реєстрі прав відомостей про їх абонентський номер мобільного телефона та/або адреси електронної пошти шляхом надсилання інформації в електронній формі про тип заяви, її реєстраційний номер, дату та час подання, прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові заявника.”;

абзац третій після слів “Дія цього пункту” доповнити словами “в частині повідомлення власнику об’єкта нерухомого майна”;

11) у пункті 12:

в абзаці другому слова “обов’язково використовує відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, які є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, а також відомості з інших інформаційних систем, доступ до яких передбачено законодавством, у тому числі відомості з Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру документів” замінити словами “використовує відомості Державного реєстру прав, зокрема його невід’ємної архівної складової частини, а також Державного земельного кадастру, Єдиного реєстру дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (далі - Єдиний реєстр документів), а також відомості інших реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них чи у порядку інформаційної взаємодії з Державним реєстром прав”;

абзац четвертий виключити;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“Інформаційна взаємодія між Державним реєстром прав та реєстрами (кадастрами), автоматизованими інформаційними системами, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному Мін’юстом разом з відповідним державним органом.”;

12) в абзаці третьому пункту 13 та абзаці четвертому пункту 14 слова і цифру “, уповноважена особа відповідно до пункту 9 цього Порядку” замінити словами “відповідно до закону”;

13) у пункті 15:

в абзаці першому слова і цифру “, уповноважена особа відповідно до пункту 9 цього Порядку” замінити словами “відповідно до закону”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Електронні копії поданих заявником додаткових документів, необхідних для державної реєстрації прав, державний реєстратор виготовляє шляхом сканування таких документів, що долучаються до відповідної заяви.”;

у першому реченні абзацу третього слова “, уповноважена особа” виключити;

14) у пункті 16:

в абзаці другому слова і цифри “пунктами 8 та 9” замінити словом і цифрою “пунктом 8”;

в абзаці третьому слова “, уповноважена особа” виключити;

в абзацах четвертому та одинадцятому слова “, уповноважена особа” виключити, а слова і цифру “пункту 9 цього Порядку” замінити словом “закону”;

15) пункт 17 викласти в такій редакції:

“17. У разі наявності у базі даних заяв судового рішення про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили, або заяви власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта нерухомого майна державний реєстратор невідкладно за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав зупиняє державну реєстрацію прав з посиланням на зареєстроване у базі даних заяв рішення суду чи заяву власника об’єкта нерухомого майна.

У разі наявності у базі даних заяв судового рішення про скасування судового рішення, на підставі якого прийнято рішення про зупинення проведення реєстраційних дій, та/або судового рішення про скасування заборони вчинення реєстраційних дій або заяви власника об’єкта нерухомого майна про відкликання власної заяви про заборону вчинення реєстраційних дій державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав невідкладно відновлює державну реєстрацію прав з посиланням на зареєстровані у базі даних заяв судове рішення чи заяву.

Державний реєстратор також невідкладно відновлює державну реєстрацію прав, якщо власником об’єкта нерухомого майна, яким подано заяву про заборону вчинення реєстраційних дій, у строк, визначений законом, не подано судове рішення про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили.

Про зупинення державної реєстрації прав, відновлення державної реєстрації прав державний реєстратор невідкладно повідомляє власнику об’єкта нерухомого майна за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав. Повідомлення власнику об’єкта нерухомого майна здійснюється у разі наявності в Державному реєстрі прав відомостей про його абонентський номер мобільного телефона та/або адресу електронної пошти шляхом надсилання інформації в електронній формі.”;

16) абзаци другий і третій пункту 18 виключити;

17) у пункті 19 слова “та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів цих прав” замінити словами “на нерухоме майно та їх обтяження”;

18) у пункті 20:

в абзаці першому слова “та формує реєстраційну справу відповідно до законодавства” виключити;

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

“За наявності зареєстрованих речових прав, похідних від права власності, на такий об’єкт нерухомого майна, об’єкт незавершеного будівництва або обтяжень речових прав у спеціальному розділі Державного реєстру прав та/або в його невід’ємній архівній складовій частині державний реєстратор одночасно з відкриттям розділу у Державному реєстрі прав переносить такі відомості про речові права на таке майно та їх обтяження, про суб’єктів зазначених прав до відповідного відкритого розділу.

У разі проведення державної реєстрації речових прав, похідних від права власності, або обтяжень речових прав на земельну ділянку за відсутності відкритого розділу на відповідну земельну ділянку в Державному реєстрі прав державний реєстратор на підставі відомостей Державного земельного кадастру про право власності на земельну ділянку, перенесених з Державного реєстру земель, за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав відкриває новий розділ у зазначеному Реєстрі з присвоєнням реєстраційного номера земельній ділянці.”;

абзаци четвертий і п’ятий виключити;

19) в абзаці першому пункту 22 слова “розміщується на веб-порталі Мін’юсту для доступу до нього заявника з метою перегляду, завантаження і друку” замінити словами “є доступним для використання заявником на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг чи в іншій інформаційній системі, за допомогою якої заявником подавалися документи для державної реєстрації прав”;

20) пункт 24 викласти в такій редакції:

“24. За результатами розгляду заяви державний реєстратор невідкладно повертає заявникові оригінали документів, поданих для державної реєстрації прав у паперовій формі (крім випадків, коли такі документи було повернуто заявнику під час прийняття заяви після виготовлення їх електронних копій шляхом сканування або коли такі документи відповідно до закону не повертаються заявнику), та за наявності бажання заявника отримати результати державної реєстрації прав у паперовій формі - видає витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав чи (у разі відмови у проведенні державної реєстрації прав) рішення щодо відмови в державній реєстрації прав.

Державний реєстратор під час повернення оригіналів документів, поданих для державної реєстрації прав, відповідно до закону встановлює особу заявника та перевіряє обсяг його повноважень.”;

21) у пункті 25:

абзац перший викласти в такій редакції:

“25. Заява, подана в паперовій формі, документ про сплату адміністративного збору, запити державного реєстратора в паперовій формі та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 р., за результатами розгляду документів, поданих для проведення державної реєстрації прав, заявнику не повертаються та зберігаються державним реєстратором, яким здійснювався розгляд таких документів, протягом трьох років.”;

абзаци другий - п’ятий виключити;

22) доповнити Порядок пунктом 25-1 такого змісту:

“25-1. У разі проведення державної реєстрації прав нотаріусом усі дії щодо прийняття та видачі відповідно до цього Порядку документів під час такої реєстрації може здійснювати його помічник.”;

23) у назві розділу “Особливості проведення державної реєстрації прав через фронт-офіси” слова “фронт-офіси” замінити словами “центри надання адміністративних послуг”;

24) у пункті 26:

в абзаці першому слова “фронт-офісів” замінити словами “центрів надання адміністративних послуг”;

в абзаці другому слова “фронт-офісу уповноважена особа такого фронт-офісу” замінити словами “центру надання адміністративних послуг адміністратор такого центру”, а слова “уповноважену особу” - словами “державного реєстратора”;

25) у пункті 27:

абзац перший викласти в такій редакції:

“27. Заява, зареєстрована у базі даних заяв, та електронні копії оригіналів документів чи відповідно оформлених копій документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 7 цього Порядку, поданих заявником для державної реєстрації, виготовлених шляхом сканування з накладенням кваліфікованого електронного підпису особи, яка їх виготовила, та долучені до такої заяви, передаються за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав на розгляд відповідним виконавчим органам міських рад (міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення), Київській та Севастопольській міським, районним, районним у мм. Києві та Севастополі держадміністраціям, а також на основі узгоджених рішень виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.”;

абзаци другий і третій виключити;

26) у пункті 28:

в абзаці першому слово “необхідних” замінити словами “подані заявником”, а слова “фронт-офісі” - словами “центрі надання адміністративних послуг”;

в абзаці другому слово “необхідних” замінити словами “поданих заявником”, а слова “фронт-офісу” - словами “центру надання адміністративних послуг”;

27) у пункті 29:

абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

“29. За результатами розгляду заяви адміністратор центру надання адміністративних послуг, що забезпечує прийняття, зберігання та видачу документів, поданих для державної реєстрації прав, невідкладно повертає заявникові оригінали документів, поданих для такої реєстрації (крім документів, що відповідно до закону не повертаються заявнику), та за наявності бажання заявника отримати результати державної реєстрації прав у паперовій формі - видає витяг з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав чи у разі відмови у проведенні державної реєстрації прав - рішення державного реєстратора щодо відмови в державній реєстрації прав.

Формування витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав для подальшої видачі його заявникові забезпечується державним реєстратором, яким проведено відповідну реєстрацію.”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“За результатами розгляду заяви відповідний центр надання адміністративних послуг передає документи, передбачені пунктом 25 цього Порядку, суб’єкту державної реєстрації прав, державним реєстратором якого здійснювався розгляд документів, поданих для державної реєстрації прав, для їх подальшого зберігання протягом трьох років.”;

абзац п’ятий виключити;

28) в абзаці першому пункту 30 слова “суб’єкту державної реєстрації прав або нотаріусу через веб-портал Мін’юсту” замінити словами “через Єдиний державний веб-портал електронних послуг чи інші інформаційні системи на підставі договорів про надання сервісної послуги, укладених з технічним адміністратором Державного реєстру прав”;

29) у пункті 31:

абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

“31. До заяви, що подається в електронній формі, заявник додає електронні копії оригіналів документів чи відповідно оформлених копій документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 7 цього Порядку, поданих заявником для відповідної реєстрації, виготовлених шляхом сканування з накладенням кваліфікованого електронного підпису заявника, або оригіналів таких електронних документів.

Заява в електронній формі подається за умови підписання її заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри та за умови оплати послуг за державну реєстрацію прав у повному обсязі, а в разі, коли заява подається щодо земельної ділянки, - за умови наявності в Державному земельному кадастрі відомостей про таку земельну ділянку.”;

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“Сплата адміністративного збору за державну реєстрацію прав здійснюється заявником через Інтернет з використанням платіжних систем.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“У разі коли суб’єкт речового права, обтяження звільнений від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, до заяви долучається електронна копія документа, що підтверджує право на таке звільнення, виготовлена шляхом сканування з накладенням кваліфікованого електронного підпису заявника.”;

30) у пункті 32:

абзац перший викласти в такій редакції:

“32. У результаті інформаційної взаємодії Єдиного державного веб-порталу електронних послуг чи іншої інформаційної системи, за допомогою якої заявником подавалися документи для державної реєстрації прав, з Державним реєстром прав заява в електронній формі за допомогою програмних засобів ведення зазначеного Реєстру автоматично реєструється в базі даних заяв.”;

абзац другий виключити;

31) у пункті 33 слова “, виготовлених шляхом сканування, або оригіналів електронних документів з накладеним заявником кваліфікованим електронним підписом” виключити;

32) абзаци другий і третій пункту 34 виключити;

33) у назві розділу “Особливості проведення державної реєстрації прав державними, приватними виконавцями, а також на підставі рішень судів” слова “, а також на підставі рішень судів” виключити;

34) пункт 35 виключити;

35) у пункті 36:

абзац перший викласти в такій редакції:

“36. У випадках, передбачених Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, державний, приватний виконавець за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав самостійно формує та реєструє заяву в електронній формі, до якої додається необхідний для такої реєстрації оригінал документа в електронній формі з накладенням відповідним державним, приватним виконавцем кваліфікованого електронного підпису.”;

абзац другий виключити;

в абзаці четвертому слова “їх надходження” виключити, а після слів “що подаються” доповнити словами “до суб’єкта державної реєстрації прав чи нотаріуса”;

36) у пункті 37 слово “реєстратор” замінити словами “, приватний виконавець”;

37) пункти 38 і 39 виключити;

38) у пункті 40 слова і цифри “статтею 27 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та цим Порядком” замінити словами “Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, іншими законами України та цим Порядком”;

39) у пункті 41:

в абзаці восьмому слова “обов’язково перевіряє наявність реєстрації такого документа в Єдиному реєстрі документів,” замінити словами “, за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у режимі реального часу отримує відомості Єдиного реєстру документів про документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, та перевіряє”;

абзац дев’ятий після слів “земельної ділянки” доповнити словами “, за яким державним реєстратором отримуються відомості Державного земельного кадастру з метою встановлення місця розташування земельної ділянки, на якій споруджено відповідний об’єкт, для подальшого відображення таких відомостей як адреси об’єкта нерухомого майна”;

в абзаці десятому слова “в цьому Реєстрі’ замінити словами “в Єдиному реєстрі документів”;

40) у пункті 42:

друге речення абзацу четвертого після слів “відповідної земельної ділянки” доповнити словами “, за яким державним реєстратором отримуються відомості Державного земельного кадастру з метою встановлення місця розташування земельної ділянки, на якій споруджено відповідний об’єкт, для подальшого відображення таких відомостей як адреси об’єкта нерухомого майна”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі коли індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р. та розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку, замість документів, передбачених цим пунктом, можуть бути подані документи, передбачені статтею 31 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.”;

41) пункт 43 викласти в такій редакції:

“43. Для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна у результаті реконструкції такого об’єкта подаються:

1) документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна до його реконструкції (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт зареєстровано в Державному реєстрі прав);

2) документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

3) технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

4) письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на реконструйований об’єкт нерухомого майна (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, що набувається у спільну часткову власність);

5) договір про спільну діяльність або договір простого товариства (у разі, коли державна реєстрація проводиться щодо майна, реконструкція якого здійснювалася в результаті спільної діяльності).

Документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, не вимагається у разі, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів.

У такому разі державний реєстратор з використанням наданих заявником у відповідній заяві відомостей про реєстраційний номер документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у режимі реального часу отримує відомості Єдиного реєстру документів про документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, та перевіряє відсутність суперечностей між заявленими правами та відомостями, що містяться в зазначеному Реєстрі.”;

42) пункт 45 виключити;

43) у пункті 54:

в абзаці дев’ятому слова “(крім випадків поділу або об’єднання таких об’єктів нерухомого майна, як квартира, житлове або нежитлове приміщення тощо)” виключити;

в абзаці одинадцятому слова “обов’язково перевіряє наявність реєстрації такого документа в Єдиному реєстрі документів,” замінити словами “за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у режимі реального часу отримує відомості Єдиного реєстру документів про документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, та перевіряє”;

в абзаці дванадцятому слова “в цьому Реєстрі” замінити словами “в Єдиному реєстрі документів”;

44) пункт 57 викласти в такій редакції:

“57. Для державної реєстрації прав, що набуваються, змінюються або припиняються у зв’язку з виконанням умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість набуття, зміни чи припинення таких прав, також подається документ, що підтверджує наявність факту виконання відповідних умов правочину.”;

45) пункт 57-1 виключити;

46) у пункті 58:

в абзаці другому:

перше речення після слів “відповідної реєстрації” доповнити словами “(крім випадків реконструкції об’єкта нерухомого майна)”;

друге речення виключити;

абзаци третій - п’ятий виключити;

47) у пункті 67:

в абзаці четвертому слово і цифри “пунктом 41” замінити словами і цифрами “пунктами 41 і 43”;

в абзаці п’ятому слова і цифри “пунктом 68 цього Порядку” замінити словами і цифрами “статтею 27-1 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

48) пункт 68 викласти в такій редакції:

“68. Для державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, зокрема на об’єкт, що підлягає приватизації, подаються документи, передбачені статтею 27-1 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

У разі коли реєстрація документа, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт, здійснювалася в Єдиному реєстрі документів, державний реєстратор з використанням наданих заявником у відповідній заяві відомостей про реєстраційний номер відповідного документа за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у режимі реального часу отримує відомості Єдиного реєстру документів про документ, що відповідно до вимог законодавства дає право на проведення будівельних робіт, та перевіряє відсутність суперечностей між заявленими правами та відомостями, що містяться в зазначеному Реєстрі.”;

49) пункти 69, 70 і 74 виключити;

50) у пункті 77:

абзац шостий викласти в такій редакції:

“Документи для долучення до Державного реєстру прав, передбачені цим пунктом, подаються у порядку, передбаченому пунктами 30-34 цього Порядку, із зазначенням у відповідній заяві відомостей про реєстраційний номер документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.”;

абзац сьомий виключити;

51) пункт 81-1 викласти в такій редакції:

“81-1. Державна реєстрація прав на земельні ділянки, речові права на які набуто до 1 січня 2013 р., проводиться у порядку, передбаченому статтею 29 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.”;

52) пункт 81-3 виключити.Усі публікації розділу