Знайдіть необхідну Вам інформацію
  • +38 (044) 464-10-90
  • +38 (096) 796-70-87
  • +38 (095) 413-34-18 (Viber)

Судова практика

10 лютого 2022 Порушення нотаріусом порядку вчинення виконавчого напису є самостійною і достатньою підставою для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню
Розглядувана справа стосувалася декількох виконавчих написів, вчинених на кредитному договорі. У зв’язку із тим, що правовою підставою для вчинення таких для нотаріуса слугувала скасована норма в Переліку документів, за якими стягнення...
10 лютого 2022 У випадку оскарження виконавчого напису нотаріуса, застосування заходів забезпечення позову шляхом зупинення стягнення на підставі такого виконавчого напису є адекватним способом забезпечення позову
Крім того - у таких справах - в яких позивач звертається з немайновою позовною вимогою (задоволення якої не вимагатиме примусового виконання) - має застосовуватися та досліджуватися така підстава, як достатньо обґрунтоване припущення, що...
10 лютого 2022 У разі відмови учасника від отримання повідомлення іншого учасника про намір продати частку третій особі і не заявлення ним про намір скористатися переважним правом - на 31 день частка може бути відчужена
У такому разі (за наявності і відмови в отриманні повідомлення, і ненаправлення заяви про намір скористатись переважним правом) учасник товариства не має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки -...
4 лютого 2022 Неотримання боржником вимоги про усунення порушень від стягувача, означає неможливість подати нотаріусу заперечення щодо вчинення виконавчого напису, що об'єктивно виключає можливість вчинення виконавчого напису
У цій справі ВС КЦС роз’яснив порядок підтвердження безспірності вимог кредитора при зверненні до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису...
4 лютого 2022 При вчиненні виконавчого напису нотаріус зобов’язаний запитувати та одержувати пояснення боржника з приводу заборгованості для підтвердження чи спростування її безспірності
Фабула судового акту: Останнім в України корім епідемії COVID-19 вирує ще й інша «епідемія» - «епідемія» виконавчих написів нотаріусів. Основними клієнтами нотаріусів є мікрофінансові організації, які як відомо не обирають засобів при стягненні...
4 лютого 2022 Сам факт перебування спадкодавця у безпорадному стані не може бути єдиною та достатньою підставою для усунення спадкоємця від права на спадкування
Практика вже встановила певні правила доведення наявності підстав для усунення спадкоємця від спадкування. Нагадаю, що частиною п'ятою статті 1224 ЦК України передбачено, що за рішенням суду особа може бути усунена від права на спадкування за...
4 лютого 2022 Роз'яснення нотаріусом суті укладеного договору (зокрема, що це купівля-продаж, а не довічне утримання) не є безумовною підставою для відмови у визнанні його недійсним
Часто, підписуючи договори у нотаріуса, люди не вчитуються у положення, де містяться стандартні, універсальні для всіх договорів умови, зокрема: “до підписання Договору нотаріус роз’яснив….положення чинного законодавства України щодо угод...
8 листопада 2021 Позов про визнання права власності в порядку спадкування за заповітом є належним способом захисту якщо вбачаються перешкоди в оформленні спадкових прав в нотаріальному порядку
У розглядуваній справі, спадкоємиця, яка постійно проживала однією сім’єю із спадкодавцем - вимушена була подати позов про встановлення цього факту постійного проживання та визнання за нею права власності в порядку спадкування за...
8 листопада 2021 Порушення нотаріусом вимог Закону України «Про нотаріат», Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України не може бути підставою для визнання правочину недійсним
Юридичне бюро Лінія права бажає поділитись цікавою практикою Верховного Суду по одній зі своїх справ. Порушення нотаріусом вимог Закону України «Про нотаріат», Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України та Інструкції про...
8 жовтня 2021 Спір про скасування державної реєстрації заповіту не є публічно-правовим, а тому, захист порушених прав слід здійснювати за правилами цивільного судочинства
Спори про юрисдикцію тих чи інших справ завжди викликають багато питань. Чому, прагнучи швидкого та реального захисту своїх порушених прав - особа вимушена в суді касаційної інстанції дізнатися, що на думку суду - захист її прав не їх...