Знайдіть необхідну Вам інформацію
  • +38 (044) 464-10-90
  • +38 (096) 796-70-87
  • +38 (063) 750-98-48

Судова практика

1 липня 2012 Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за I півріччя 2012 р.
Спори про право власності та інші речові права1. Частиною 1 ст. 365 ЦК передбачено підстави, за наявності яких суд може задовольнити позов про припинення права особи на частку у спільному майні, зокрема: частка є незначною і не може бути виділена в...
30 березня 2012 Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин
З метою забезпечення правильного й однакового застосування судами законодавства, що регулює кредитні правовідносини, пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ ПОСТАНОВЛЯЄ дати судам такі...
30 березня 2012 Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України (про правовий режим самочинного будівництва)
ПЛЕНУМ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПОСТАНОВА від 30.03.2012 № 6Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України (про правовий режим самочинного будівництва)З метою...
1 сiчня 2012 Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за 2010—2011 рр.
Спори щодо правовідносин представництва Вчинення представником на підставі довіреності, виданої щодо правовідносин із питань користування та розпорядження земельними ділянками, третейського застереження (третейської угоди) у договорі...
6 листопада 2009 Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 № 9 З метою забезпечення правильного та однакового застосування судами законодавства при розгляді цивільних справ про визнання правочинів недійсними Пленум Верховного Суду України...
24 листопада 2008 Практика розгляду судами цивільних справ про визнання правочинів недійсними
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ У З А Г А Л Ь Н Е Н Н Я від 24.11.2008 Практика розгляду судами цивільних справ про визнання правочинів недійсними Невід'ємним елементом ринкових відносин є правочин - найпоширеніший юридичний факт, з яким закон пов'язує...
30 травня 2008 Про судову практику у справах про спадкування
Постанова Пленуму Верховного Суду Українивід 30.05.2008 N 7 Про судову практику у справах про спадкування З метою забезпечення однакового застосування законодавства про спадкування Пленум Верховного Суду України постановляє дати судам такі...
7 квiтня 2008 Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів України
Вищий господарський суд України здійснив узагальнення порушених господарськими судами питань щодо застосування норм Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та Господарського кодексу України (далі - ГК України) і вважає за доцільне...
28 грудня 2007 Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин
З метою однакового і правильного застосування норм матеріального і процесуального права у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин, президія Вищого господарського суду України вважає за необхідне дати такі рекомендації. 1...
21 грудня 2007 Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя
У зв'язку з прийняттям Сімейного кодексу України (далі - СК) та внесенням суттєвих змін до норм матеріального права, які регулюють правовідносини щодо укладення, припинення шлюбу, визнання його недійсним та майнових прав подружжя, з метою...