Знайдіть необхідну Вам інформацію
 • +38 (044) 464-10-90
 • +38 (096) 796-70-87
 • +38 (095) 413-34-18 (Viber)

Видача нотаріусом свідоцтва про придбання арештованого або заставленого майна з прилюдних торгів (аукціонів)

Придбання арештованого або заставленого нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціонів) оформлюється нотаріусом за місцезнаходженням такого майна шляхом видачі набувачу відповідного свідоцтва.

Видача свідоцтва про придбання заставленого майна, яке складається лише з рухомого майна, здійснюється за місцем проведення аукціону.

Видача нотаріусом свідоцтва про придбання нерухомого майна, яке було предметом застави (іпотеки)

Придбання нерухомого майна, яке було предметом застави (іпотеки), оформлюється нотаріусом за місцезнаходженням цього нерухомого майна шляхом видачі набувачу свідоцтва про придбання нерухомого майна.

Підстава для видачі свідоцтва про придбання арештованого або заставленого майна з прилюдних торгів (аукціонів)

Свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з прилюдних торгів видається нотаріусом на підставі складеного державним виконавцем акта про проведені публічні торги, затвердженого начальником відповідного відділу державної виконавчої служби.

В акті про проведені прилюдні торги має бути зазначено:
 • ким, коли і де проводилися прилюдні торги;
 • коротка характеристика реалізованого майна;
 • прізвище, ім’я, по батькові (назва юридичної особи), адреса кожного покупця;
 • сума, внесена переможцем торгів за придбане майно;
 • прізвище, ім’я, по батькові (назва юридичної особи) боржника, його адреса;
 • дані про правовстановлюючі документи, що підтверджували право власності боржника на майно: назва правостановлюючого документа, ким виданий, посвідчений (для нотаріусів указувати прізвище, ім’я, по батькові, нотаріальний округ), дата видачі, посвідчення, номер за реєстром, орган реєстрації, дата і номер реєстрації.

Свідоцтво про придбання заставленого майна на аукціоні видається нотаріусом на підставі акта (копії затвердженого суддею акта) про проведений аукціон. Складений організатором аукціону акт про проведений аукціон подається на затвердження нотаріусу, який вчинив виконавчий напис про необхідність звернення стягнення на заставлене майно або який прийняв рішення.

Акт про проведення аукціону, що подається нотаріусу на затвердження, має містити таку інформацію:
 • ким, коли і де проводився аукціон;
 • перелік і коротку характеристику реалізованого майна;
 • початкову й остаточну ціну реалізації майна;
 • прізвище, ім'я, по батькові (назву юридичної особи) боржника, його адресу;
 • прізвище, ім'я, по батькові (назву юридичної особи), адресу покупця;
 • суму, внесену переможцем аукціону за придбане майно.

До акта додається список учасників аукціону.

При реалізації на аукціоні майна, що підлягає реєстрації, в акті зазначаються дані про правовстановлюючі документи, що підтверджували право власності боржника на майно: назва правовстановлюючого документа, ким виданий, посвідчений (для нотаріусів указувати прізвище, ім'я, по батькові, назву нотаріальної контори, нотаріального округу), дата видачі, посвідчення, номер за реєстром, орган реєстрації, дата і номер реєстрації.

Свідоцтво про придбання нерухомого майна, що було предметом іпотеки, видається нотаріусом на підставі копії складеного державним виконавцем акта про реалізацію предмета іпотеки, затвердженого начальником (заступником начальника) органу державної виконавчої служби.

В акті про реалізацію предмета іпотеки має бути зазначено:
 • що реалізація предмета іпотеки відбулась із дотриманням вимог Закону України „Про іпотеку”;
 • назва організатора прилюдних торгів, дата і місце їх проведення;
 • стисла характеристика та місцезнаходження предмета іпотеки;
 • прізвище, ім'я, по батькові (назва юридичної особи), адреса покупця;
 • початкова ціна предмета іпотеки та ціна продажу;
 • сума коштів, внесена за придбане нерухоме майно;
 • прізвище, ім'я та по батькові (назва юридичної особи) боржника, його адреса;
 • відомості про документ, на підставі якого право власності на предмет іпотеки належало іпотекодавцю.

Видача нотаріусом свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні при продажі майна в провадженні у справі про банкрутство

Придбання нерухомого майна на аукціоні при його продажі в провадженні у справі про банкрутство оформлюється нотаріусом відповідно до статті 75 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» за місцезнаходженням такого майна шляхом видачі набувачу відповідного свідоцтва.

Свідоцтво про придбання майна на аукціоні видається нотаріусом на підставі акта про передання права власності на придбане майно, що підписується сторонами, та протоколу про проведення аукціону, складеного організатором аукціону.

В акті про передання права власності на куплене нерухоме майно має бути зазначено:
ім’я (назва) та місце проживання (місцезнаходження) продавця та покупця, а також організатора аукціону;
відомості про продане нерухоме майно;
електронну адресу веб-сторінки, на якій розміщено відомості про проведення аукціону.

В протоколі про проведення аукціону має бути зазначено:
 • майно, що запропоноване для продажу, його склад;
 • кількість учасників аукціону;
 • початкову вартість;
 • ціну, запропоновану переможцем аукціону, або відомості про те, що аукціон закінчився без визначення переможця;
 • ціну або частину ціни, сплачену переможцем;
 • найменування і місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові і місце проживання (для фізичної особи) переможця торгів;
 • електронну адресу сторінки веб-сайту, на якій розміщено відомості про проведення аукціону;
 • номер банківського рахунку, на який мають бути перераховані кошти за придбане майно;
 • інші відомості, передбачені законодавством України.
До протоколу обов’язково має бути доданий засвідчений організатором текст договору, вказаний в оголошенні про проведення аукціону.

Видача свідоцтва про придбання майна, право власності на яке підлягає реєстрації

Якщо право власності на майно підлягає обов'язковій державній реєстрації, нотаріус зазначає про це в тексті свідоцтва із зазначенням органу, який здійснює таку реєстрацію.